navkapslar Beg

Utförsäljning/Lagerrensning  beg.  navkapslar OBS! Måste kontrolleras med foto!
OBS! Meddela att det gäller lagerrensning! Övriga kan anskaffas från USA Ring för pris!
OBS! Vissa kapslar har varit svåridentifierade - utväxla därför alltid foto!
BUICK Orig. nr. Fälg dia
A4 1193110 60 Buick std (utom Electra 225)    480+moms
A29=1994 981103 66 Electr./LeSabre deLuxe 15"    480+moms
A34=1008 981199 67-69 Riviera 15"    640+moms
A45=1021 1387045 69 LeSabre std =B25 15"    480+moms
A48=1024 1387001 69 Electra 15"    440+moms
A49=1025 1387047 69 Riviera std 15"    400+moms
A58=1041 1237742 71-73 Centurion (super)deLuxe 15"    440+moms
A64=1038 9673207 71-73 LeSabre + HGV 15" Finns helt set    440+moms
A67=1056 124991=1244101 73-78 Ekerkapsel =A68 15"    800+moms
1067 1254131 77(-79) Electra+Limited+ParkAve 15"    440+moms
B2 1199149 61-62 Special/Skylark 13"    400+moms
B3 1350180 61-62 Special/Skylark deLuxe 13"    440+moms
B7 1359978 63 Special/Skylark 15"    440+moms
B8 1363922 64 Special/Skylark utan spinner    440+moms
B16=1011 1380088 67 Special/Skylark 14"    440+moms
B19=1018 981398 68 Special/Skylark 14"    440+moms
B23=1027 1386680 69 Special/Skylark 14"    480+moms
B24=1028 981442 69 Special/Skylark 14"    480+moms
B25=1021 1387045 69 Special/Skylark+LeSabre =A45 15"    480+moms
B26=1034 1232961 70-72 Special/Skylark 14"    480+moms
B27=1044 981812 72 Special/Skylark std. 14"    480+moms
B28=? 1238694 73-75 Special/Skylark/Regal/Apollo =BA2 Finns helt set 14"    440+moms
B35=1061 1249597 75-77 Regal std 15"    400+moms
CADILLAC Slots = öppningar
C2 1469802 58 (ej Eldo) + 59 (ej Fleetwood finns helt Set    600+moms
C5A 3512966 63-64 finns helt Set    480+moms
C7=2999 3513495 65 15"    520+moms
C7A=2001 3513766 66 + 67 (w/o slots) 15"    520+moms
C9=2001B 3513969 67 w 12 slots finns helt Set 15"    480+moms
C10=2003 3514383 68 w 12 slots finns helt Set 15"    520+moms
C11=2004 3514671 68-69 w/o slots finns helt Set 15"    520+moms
C12=2006 3514782 70 finns helt Set 15"    520+moms
C13=2007 3515332 71-72 15"    520+moms
C14=2010 3515890 73 Fleetwood + Brougham 15"    520+moms
C15=2011 3515854 73 (utom fleetwood/Brougham) 15"    520+moms
C16=2013 3516073 74-75 Fleetwood finns helt Set    520+moms
C18=2014? 3516074? 74-75 std finns helt Set    480+moms
2017 ? A?/B?/C? 75-78 (utom fleetwood) finns helt Set 15" eker    800+moms
2018=2017 A?/B?/C? 75-84 Fullsize finns helt Set 15" eker    800+moms
AE1=2002 3513919 67-68 Eldorado 15"    720+moms
AE2=2005 3514655 69-70 Eldorado 15"    720+moms
AE5=2012 1601505 73 Eldorado 15"    720+moms
AE6=2023 3516021? 74-78 Eldorado Hos TJ 74-75 15"    720+moms
?Foto? 89-90 Cadillac navkapselcenter finns helt Set   240+moms
CHEVROLET
AL12=3045 3990555 71-73 std Camaro/Nova/Chevelle =D23=F28=AU3 14"    400+moms
AL16=3061 349032 75 med "bowtie" center =D31=F32 14"    400+moms
3037 3980992 70 Camaro m. 14" fälg finns helt set    400+moms
D2=E10 3849435 64 Malibu/Impala SS    520+moms
D3 3867968 65 Malibu SS    520+moms
D9=3006 3890691 67 (utom SS & Concourse) 14"    400+moms
D11=3005 3893342 67 SS    480+moms
D23=3045 3990555 71-73 std Camaro/Nova/Chevelle =AL12=F28 finns helt set 14"    400+moms
D27=3044 3972645 70+72 std Chevelle/Monte Carlo 15"    440+moms
D28=3051 3997992 73-74 Camaro/Chevelle/Nova =AL15=D28=F30 14"    440+moms
D30=3058? 345914 74-75 Chevelle w. Crest 14" (?15?)    480+moms
D31=3061 349032 75(-77) Camaro/Chevelle/Nova =D31=F32 14" (?15?)    440+moms
3062 348159 75(-76) Chevelle/Malibu 15"    440+moms
F32=3061 349032 75(-77) Camaro/Chevelle/Nova 14"    400+moms
58 Chevrolet Finns helt set    600+moms
E15 3875033 66 Caprice    480+moms
E18 3875029 66 (utom Caprice & SS)    480+moms
E19=3007 3893358 67 Fullsize SS finns helt set    520+moms
E21=3009 3893361 67 Fullsize (ej Caprice-ej SS) 14"    480+moms
E24=3024 3941813 68-69 Caprice 14"    480+moms
E25=3023 3916408 68 Fullsize (ej Caprice) finns helt set 14"    480+moms
E26=3025 3930774 68-69 Fullsize 15"    480+moms
E31=3031 3939273 69 Fullsize (ej Caprice) 14"    480+moms
E34=3042 3968761 70+74-75 Fullsize (ej Caprice)+Chevelle+MC =D29=AU1 15"    480+moms
E35=3041 3972748 70 Caprice+MC (olika färger) Finns helt set finns helt set 15"    480+moms
E36=3034 3963405 69-73 Fullsize+71-72 MC =F27=AU7) 15"    520+moms
E40=3048 6264291 71-72 Fullsize std (ej Caprice) 15"    480+moms
E41=3053 327764 73 Fullsize std (ej Caprice) =D29=AU11 15"    480+moms
E42=3049 341332 71-76 Fullsize/hevelle/MC Eker =AU13 15"    720+moms
E43 327767 73 Caprice 15"    480+moms
AU14=3060 339658 74 MC (MonteCarlo) 15"    480+moms
3085 361378 77 Caprice (+ Monte Carlo-ej emblem) 15"    520+moms
3150 14039162 81-93 Caprice Eker finns helt set 15"    720+moms
OLDSMOBILE
V7 588481 63 Fullsize - custom    520+moms
V11=4995 386069 65 fullsize =W8 14"    480+moms
V14=4998 394385 66 Fullsize =W12 14"    520+moms
V17=4003 395450 67 Fullsize Finns helt set =W15 14"    520+moms
V18=4004 397682 67 Fullsize =W16 15"    560+moms
V19=4001 397181 67 Eker Fulsize/F85/Cutlass =W17 15"    720+moms
V20=4007 399472 68 Fullsize "Oldsmobile" =W18 14"    560+moms
V24=4012 402590 69 Fullsize std 15"    560+moms
V27=4019 404666 70 Fullsixe 15"    560+moms
V35=4039 415121 74-76 Fullsize std =W35 15"    520+moms
4051 555863 75-76/77-79 Fullsize 98 15"    560+moms
4052 554916 77-79 Fullsize (ej 98) 15"    560+moms
AF8=4044 419473 74-75 Toronado 15"    560+moms
W1 61 F85/Cutlass    520+moms
W8=4995 386069 65 F85/Cutlass std =V11 14"    480+moms
W12=4998 394385 66 F85/Cutlass =V14 14"    520+moms
W15=4003 395450 67 F85/Cutlass Finns helt set =V17 14"    520+moms
W16=4004 397682 67 F85/Cutlass =V18 15"    520+moms
W18=4007 399472 68 F85/Cutlass "Oldsmobile" =V20 14"    480+moms
W25=4020 404977 70 F85/Cutlass 14"    480+moms
W31=4036 414077 72-79 Eker F85/Cutlass/Omega Eker 14"    720+moms
W33=4035 412662 73 F85/Cutlass/Omega =AZ1 14"    480+moms
W35=4039 415121 74 (ej Salon) =V35 15"    480+moms
W36=4043 416511 74-78 (ej salon)/74-77 Omega =AZ2 14"    560+moms
W39=4046 550619 75-78 (ej salon) Finns helt set 15"    560+moms
PONTIAC
T3=5016 9718045 69 Grand Prix =AB16=AJ17 14"    520+moms
T7=5022 9722915 72 Grand Prix =Y31 15"    520+moms
T9=5032 491873 73-74 Grand Prix =Y34 15"    480+moms
T10=5031 488595 73 Grand Prix =A22=AJ11=AY2 14"    480+moms
Y8 9700732 62 Fullsize Utan Spinner    520+moms
Y12 9774560 64 Fullsize Utan Spinner    520+moms
Y18=5002 9710754 67-68 Fullsize utan spinner =Y22=AB14=AJ2=AJ5 14"    520+moms
Y22=5002 9714121 67-68 Fulllsize  =Y18=AB14=AJ2=AJ5 14"    520+moms
Y23=5013 9791793 68 Fullsize (skivbroms) 15"    520+moms
Y27=5014 9791792 68 Fullsize (skivbroms) 15"    520+moms
Y31=5022 9722915 70-72 Fullsize+Grand Prix =T7 15"    520+moms
Y34=5032 491873 73-74Fullsize =T9 15"    480+moms
Y37=5033 495090 73-74 Fullsize + Grand Ville 15"    480+moms
5045 549372 77-78 Pontiac Eker 15"    720+moms
AB2 542787 62-63 Tempest/LeMans    480+moms
AB7 9780913 65 Tempest/LeMans utan spinner    520+moms
AB14=5002 9714122 68 Tempest/LeMans =Y18=Y22=AJ2=AJ5 14"    520+moms
AB16=5016 9718045 69-70 Tempest/LeMans =T3=Y27=AJ7 14"    520+moms
AB22 488595 73 Tempest/LeMans =T10=AJ11=AY2 14"    480+moms
5032 491873 74 LeMans =T9=Y34 15"    520+moms
AJ2=5002 9174055 67-68 F-bird utan spinner  =Y22=AB14=AJ5 14"    520+moms
AJ5=5002 9714122 67-68 F-bird =Y18=Y22=AB14=AJ2 14"    520+moms
AJ7=5016 9718045 69-70 F-bird/Tempest/GrPrix =Y27=AB16 14"    520+moms
AJ11=5031 488595 73-74 F-bird/Gr Prix =T10=AB22=AY2 14"    520+moms
AY1=5002 9714122 71-72 Ventura =AB14=AJ5 14"    520+moms
AY2=5031 488595 73-74 LeMans/Ventura =T10=AB22=AJ11 14"    520+moms
5041 496972 75-76 Fullsize+F-bird+LeMans Finns helt set 15"    560+moms
5041 496972 76 LeMans Finns helt set 15"    560+moms
FORD/MERCURY
M5 C3OZ1130G 63 F-lane m. spinner 14"    520+moms
M6 C3OZ1130D 63 F-lane std 14"    480+moms
M19=?643 C8OZ1130B 68 F-lane/Falcon? 14"    480+moms
M24=673 D2OZ1130A 70-73 F-lane/Torino =U26=AW5 14"    560+moms
M25=703 D2/3/4O/DZ1130? 72-77 F-lane/Torino/Montego =AW6 14"    520+moms
O1 B9A1130A 59 Fullsize std =AC1    560+moms
O14=968 C5AZ1130C 65 Fullsize 15"    520+moms
O17=602 C6AZ1130A/G 66 Fullsize =AK3 15"    480+moms
O26=645 C8AZ1130A 68-69 Fullsize 15"    520+moms
S25=680 D0MY1130B 70 Mercury 54 ribs w. Crest center 15"    520+moms
737(?) D5DZ1130A 75-79 Ford + Mercury 14"    520+moms
U25=705 D2ZZ1130A 72-73 Mustang 14"    520+moms
U26=673 D0OZ1130A 73 Mustang, 72 Montego =M24=AW5 14"    520+moms
U27=724 D4ZZ1130A 74 Eker Mustang 13"    640+moms
U28=725 D4ZZ1130D 74 std Mustang 13"    480+moms
701 D1ZZ1130B 71-73 Mustang 14"    520+moms
AC1 B9A1130A 59-60 Th-bird std =O1    560+moms
AG11=659 C9WY1130C 69-70 Cougar std 14"    520+moms
AG12=658 C9WY1130B 69 Cougar XR7 Finns helt set 14"    560+moms
AG17=694 D1WY1130A 71-73 Cougar 14"    560+moms
AG19=718 D4WY1130A 74-77 Cougar m XR7 Emblem 14"    560+moms
AH3 C1/2VV1130C 61 Lincoln     680+moms
AH4 C1/2VV1130A 62-63 Lincoln Finns helt set    680+moms
AH13=677 D0VY1130B 70-73 Lincoln (utom MIII,MIV) 15"    680+moms
AK3=602 C6AZ1130A/G(?) 67-77 Bronco+Ford P/U =O17 15"    480+moms
AW6=703 D2/3O/DZ1130F/K 72-77 Comet/Maverick =M25 14"    520+moms
747 D7OZ1130B Eker Många olika Ford Finns helt set 14"    720+moms
749(?) D7OZ1130A 77 Cougar+77-79 LTD+82 Ford 14"    560+moms
MOPAR = CHRYSLER, DODGE, PLYMOUTH
371 3461467 76-80 Aspen, Volare Eker =L40=X46=AN16=AD23=AP15=AS5    720+moms
387 3580409 775-6 Aspen, Charger, Dodge 14"    480+moms
388 3580408 76-80 Volare, Plymouth+75-76Plym 14"    480+moms
389 3699273 76-77 Aspen, Charger, Dodge 14"    480+moms
390 3699074 76-80 Aspen, Volare 14"    560+moms
G34=323 2881795 68 Chrysler 14"    520+moms
G35=324 2881790 68 Chrysler 14"    520+moms
G38=336 2881774 69 Chrysler 15"    520+moms
G39=337 2881770 69-73 Chrysler Finns helt set 15"    520+moms
G45=361 3461416 71 Chrysler 15"    560+moms
G46=362 3461410 71 Chrysler 15"    560+moms
G49=378? 3461465=3580305? 72-78 Chrysler rib-type 15"    560+moms
G52=379 3580178 74-78 Chrysler 15"    520+moms
K3=566 2530468 65 Dart =L12 14"    480+moms
K8=312 2823016 67-68 Dart Finns helt set 13"    480+moms
K14=355 2944435 70-71 Dart - 6 slots =L32=AP11    520+moms
K16=370 3461460/3580153 72-76 Dart - 33 slots Finns helt set 14"    480+moms
K17=371 3461467 70-75 Dart Eker =L40=X46=AN16=AD23=AP15=AS5    720+moms
K19=386 E622LE9 75 Dart/Valiant - rib type =AD25 14" (olika färger)    480+moms
L12=566 2530468 65 Coronet ej spinner =K3 14"    480+moms
L31=342 2881782 69-71 Polara/Monaco 15"    520+moms
L32=355 2944435 70-71 Coronet - 6 slots =K14=AP11 14"    520+moms
L36=370 3461460/3580153 72-74 Chall, Charger, Dart+Fullsize - 33 slots Finns helt set 14"    480+moms
L40=371 3461467 70-76 Dodge Eker K17=X46=AD23=AN16=AP15=AS5 14"    720+moms
Q2 2266143 62 Lancer    480+moms
X16=588 2534910 66 Belv./sattell. m. spinner 14"    520+moms
X21=320 2823010 67-69 Belv./Satell./GTX =AD13=AN9 14"    480+moms
X24=316 2823029 67 Fullsize 14"    520+moms
X34=346 2881750 69 Fullsize 15"    480+moms
X35=359 2944432 70 Belv, 70-72 Sat/RR/GTX =AN13 14"    480+moms
X36=357 2944426 70 Belv, 70-72 Sat/RR/GTX =AD19 14"    480+moms
X46=371 3461467 70-80  Eker Dodge/Plymouth K17=L40=AD23=AN16=AP15=AS5 14"    720+moms
AD3=572 2401821 63-65 Valiant 13"    520+moms
AD4 2401820 63-64 Valiant Finns helt set    520+moms
AD13=320 2823010 67-69 B-cuda,Valiant+Fullsize =X21=AN9 14"    480+moms
AD16=333 2881752 68-69 Valiant 13"    480+moms
AD19=357 2944426 70 Valiant+ Plymouth Finns helt set =X36 14"    480+moms
AD22=373 3580014 72-76 Valiant Finns helt set 14"    480+moms
AD23=371 3461467 70-75  Eker Valiant K17=L40=X46=AN16=AP15=AS5    720+moms
AD25=386 E622LE9 75 Dart/Valiant - rib type =K19 14"    480+moms
AN9=320 2823010 67-69 Barracuda/Valiant =AD13=X21 14"    480+moms
AN13=359 2944432 70-72 Cuda+Plymouth =X35 14"    480+moms
AN16=371 3461467 70-74 Barracuda Eker =K17=L40=X46=AD23=AP15=AS5 14"    720+moms
AP11=355 2944435 70-71 Charger - 6 slots =K14=L32 14"    520+moms
AP14=370 3461460/3580153 72-74 Charger - 33 slots Finns helt set =K16=L36=AS4 14"    480+moms
AP15=371 3461467 72-76 Dodge Eker =K17=L40=X46=AD23=AN16=AS5 14"    720+moms
AS4=370 3461460/3580153 72-74 Challenger - 33 slots Finns helt set =K16=L36=AP14 14"    480+moms
AS5=371 3461467 70-74 Challenger Eker =K17=L40=X46=AD23=AN16=AP15 14"    720+moms
Centrum kapslar
Dart - Valiant Lancer Finns helt set från 140+moms
Pontiac Finns helt set från 160+moms
Ford från 160+moms

 

 

 

Tillbaka